Thiết kế nội thất văn phòng GII Dubai

  • Thời gian hoàn thành : 2014
  • Chủ đầu tư : GII Dubai
  • Diện tích thiết kế : 350 m2
  • Mã số : 188
  • Phong cách :
  • Cập nhật : 09/09/2016

Mô tả chi tiết

Thiết kế nội thất Văn phòng khác

Thiết kế nội thất văn phòng Framas

Thiết kế nội thất văn phòng Framas

Thời gian hoàn thành : 2016

Chủ đầu tư : Công ty Framas Việt Nam

Diện tích thiết kế : 200 m2

Thiết kế nội thất văn phòng Sudico

Thiết kế nội thất văn phòng Sudico

Thời gian hoàn thành : 2014

Chủ đầu tư : Sudico

Diện tích thiết kế : 482 m2

Thiết kế nội thất văn phòng Q-Mobile

Thiết kế nội thất văn phòng Q-Mobile

Thời gian hoàn thành : 2013

Chủ đầu tư : Q-Mobile

Diện tích thiết kế : 480 m2

Văn phòng BQL dự án Gamuda Gardens

Văn phòng BQL dự án Gamuda Gardens

Thời gian hoàn thành : 2013

Chủ đầu tư : Gamuda Land Vietnam LCC

Thiết kế : A&More Architecture

Thiết kế nội thất văn phòng GII - Dubai

Thiết kế nội thất văn phòng GII - Dubai

Thời gian hoàn thành : 2014

Chủ đầu tư : GII

Thiết kế : A&More Architecture

Văn phòng Thiết kế nội thất A&More

Văn phòng Thiết kế nội thất A&More

Thời gian hoàn thành : 2016

Chủ đầu tư : Nội thất A&More

Diện tích thiết kế : 200 m2