Thiết kế nội thất văn phòng Framas

  • Thời gian hoàn thành : 2016
  • Chủ đầu tư : Công ty Framas Việt Nam
  • Diện tích thiết kế : 200 m2
  • Mã số : 197
  • Phong cách :
  • Cập nhật : 21/09/2016

Mô tả chi tiết

Thiết kế nội thất Văn phòng khác

Thiết kế nội thất văn phòng GII Dubai

Thiết kế nội thất văn phòng GII Dubai

Thời gian hoàn thành : 2014

Chủ đầu tư : GII Dubai

Diện tích thiết kế : 350 m2

Thiết kế nội thất văn phòng Sudico

Thiết kế nội thất văn phòng Sudico

Thời gian hoàn thành : 2014

Chủ đầu tư : Sudico

Diện tích thiết kế : 482 m2

Thiết kế nội thất văn phòng Q-Mobile

Thiết kế nội thất văn phòng Q-Mobile

Thời gian hoàn thành : 2013

Chủ đầu tư : Q-Mobile

Diện tích thiết kế : 480 m2

Văn phòng BQL dự án Gamuda Gardens

Văn phòng BQL dự án Gamuda Gardens

Thời gian hoàn thành : 2013

Chủ đầu tư : Gamuda Land Vietnam LCC

Thiết kế : A&More Architecture

Thiết kế nội thất văn phòng GII - Dubai

Thiết kế nội thất văn phòng GII - Dubai

Thời gian hoàn thành : 2014

Chủ đầu tư : GII

Thiết kế : A&More Architecture

Văn phòng Thiết kế nội thất A&More

Văn phòng Thiết kế nội thất A&More

Thời gian hoàn thành : 2016

Chủ đầu tư : Nội thất A&More

Diện tích thiết kế : 200 m2