Phòng ngủ chung cư Royal City R3

  • Thời gian hoàn thành : 2016
  • Chủ đầu tư : Anh Duy
  • Diện tích thiết kế : 187 m2
  • Mã số : 186
  • Phong cách :
  • Cập nhật : 24/08/2016

Mô tả chi tiết

Thiết kế nội thất Chung cư khác

Thiết kế nội thất chung cư Royal City R3

Thiết kế nội thất chung cư Royal City R3

Thời gian hoàn thành : 2016

Chủ đầu tư : Anh Duy

Diện tích thiết kế : 187 m2

Thiết kế nội thất chung cư Royal City R1

Thiết kế nội thất chung cư Royal City R1

Thời gian hoàn thành : 2016

Chủ đầu tư : Anh Long

Diện tích thiết kế : 185 m2

Nhà mẫu dự án The Two Residence - Gamuda Gardens

Nhà mẫu dự án The Two Residence - Gamuda Gardens

Thời gian hoàn thành : 2015

Chủ đầu tư : Gamuda Land Vietnam

Diện tích thiết kế : 110 m2

Bếp, Phòng ngủ Royal City R5

Bếp, Phòng ngủ Royal City R5

Thời gian hoàn thành : 2013

Thiết kế : A&More Architecture

Diện tích thiết kế : 205 m2

Thiết kế nội thất chung cư Time City

Thiết kế nội thất chung cư Time City

Thời gian hoàn thành : 2015

Chủ đầu tư : Anh Bình

Diện tích thiết kế : 185 m2

Thiết Kế Nội Thất Chung Cư Royal R2

Thiết Kế Nội Thất Chung Cư Royal R2

Thời gian hoàn thành : 2014

Chủ đầu tư : Anh Khánh

Diện tích thiết kế : 165m2