Nhà mẫu dự án The Two Residence - Gamuda Gardens

  • Thời gian hoàn thành : 2015
  • Chủ đầu tư : Gamuda Land Vietnam
  • Diện tích thiết kế : 110 m2
  • Mã số : 183
  • Phong cách :
  • Cập nhật : 24/08/2016

Mô tả chi tiết

Thiết kế nội thất Chung cư khác

Phòng ngủ chung cư Royal City R3

Phòng ngủ chung cư Royal City R3

Thời gian hoàn thành : 2016

Chủ đầu tư : Anh Duy

Diện tích thiết kế : 187 m2

Thiết kế nội thất chung cư Royal City R3

Thiết kế nội thất chung cư Royal City R3

Thời gian hoàn thành : 2016

Chủ đầu tư : Anh Duy

Diện tích thiết kế : 187 m2

Thiết kế nội thất chung cư Royal City R1

Thiết kế nội thất chung cư Royal City R1

Thời gian hoàn thành : 2016

Chủ đầu tư : Anh Long

Diện tích thiết kế : 185 m2

Bếp, Phòng ngủ Royal City R5

Bếp, Phòng ngủ Royal City R5

Thời gian hoàn thành : 2013

Thiết kế : A&More Architecture

Diện tích thiết kế : 205 m2

Thiết kế nội thất chung cư Time City

Thiết kế nội thất chung cư Time City

Thời gian hoàn thành : 2015

Chủ đầu tư : Anh Bình

Diện tích thiết kế : 185 m2

Thiết Kế Nội Thất Chung Cư Royal R2

Thiết Kế Nội Thất Chung Cư Royal R2

Thời gian hoàn thành : 2014

Chủ đầu tư : Anh Khánh

Diện tích thiết kế : 165m2