Nhà hàng Tiệc cưới LV Palace

  • Thời gian hoàn thành : 2014
  • Chủ đầu tư : Tập đoàn Lã Vọng
  • Diện tích thiết kế : 1750 m2
  • Mã số : 178
  • Phong cách :
  • Cập nhật : 19/08/2016

Mô tả chi tiết

Thiết kế nội thất Nhà hàng khác

Nội thất Cafe Tầng 4 Gamuda Sales Gallery

Nội thất Cafe Tầng 4 Gamuda Sales Gallery

Thời gian hoàn thành : 2011

Chủ đầu tư : Gamuda Land Vietnam

Diện tích thiết kế : 450 m2

Nhà hàng, Cafe Trung tâm FPT Hòa Lạc

Nhà hàng, Cafe Trung tâm FPT Hòa Lạc

Thời gian hoàn thành : 2013

Chủ đầu tư : FPT Software

Thiết kế : A&More Architecture

Mojito Bar & Lounge 19 Nguyễn Quang Bích Tầng 1

Mojito Bar & Lounge 19 Nguyễn Quang Bích Tầng 1

Thời gian hoàn thành : 2014

Chủ đầu tư : Anh Thắng

Diện tích thiết kế : 150 m2

Mojito Bar & Lounge 19 Nguyễn Quang Bích Tầng 3

Mojito Bar & Lounge 19 Nguyễn Quang Bích Tầng 3

Thời gian hoàn thành : 2014

Chủ đầu tư : Anh Thắng

Diện tích thiết kế : 150 m2

Thiết Kế Nội Thất Café Xuân Diệu

Thiết Kế Nội Thất Café Xuân Diệu

Thời gian hoàn thành : 2014

Thiết kế : A&More Architecture

Diện tích thiết kế : 300m2

Mojito Bar & Lounge 19 Nguyễn Quang Bích Tầng 2

Mojito Bar & Lounge 19 Nguyễn Quang Bích Tầng 2

Chủ đầu tư : Anh Thắng

Thiết kế : A&More Architecture

Diện tích thiết kế : 450m2