Biệt Thự Sông Nhuệ

  • Thời gian hoàn thành : 2016
  • Chủ đầu tư : Anh Hải
  • Diện tích thiết kế : 1600 m2
  • Mã số : 196
  • Phong cách :
  • Cập nhật : 21/09/2016

Mô tả chi tiết

Thiết kế nội thất Biệt thự khác

Thiết Kế Nội Thất Biệt Thự Ciputra

Thiết Kế Nội Thất Biệt Thự Ciputra

Thời gian hoàn thành : 2016

Chủ đầu tư : Anh Nam

Diện tích thiết kế : 450 m2

Thiết kế nội thất Biệt thự Park City

Thiết kế nội thất Biệt thự Park City

Thời gian hoàn thành : 2015

Thiết kế : Anh Hoàng

Diện tích thiết kế : 280 m2

Thiết kế nội thất biệt thự Quảng Ninh

Thiết kế nội thất biệt thự Quảng Ninh

Thời gian hoàn thành : 2015

Chủ đầu tư : Anh Minh

Diện tích thiết kế : 450 m2

Thiết Kế Nội Thất Biệt Thự Song Lập Gamuda Gardens

Thiết Kế Nội Thất Biệt Thự Song Lập Gamuda Gardens

Thời gian hoàn thành : 2014

Chủ đầu tư : Anh Trọng

Diện tích thiết kế : 380 m2

Thiết Kế Nội Thất Biệt Thự Thái Thịnh

Thiết Kế Nội Thất Biệt Thự Thái Thịnh

Thời gian hoàn thành : 2014

Chủ đầu tư : Chị Lan

Diện tích thiết kế : 550 m2

Phòng Ngủ Con Gái Biệt Thự Võng Thị

Phòng Ngủ Con Gái Biệt Thự Võng Thị

Thời gian hoàn thành : 2015

Thiết kế : A&More Architecture

Diện tích thiết kế : 95 m2